Hình ảnh Hội Thánh Koblenz, Germany Lễ Giáng sinh 2011
Cảm tạ Chúa trong mùa Giáng sinh 2011 Hội Thánh đã tổ chức các buổi truyền giảng Giáng sinh tại các nhóm tế bào.
Trong buổi TGGS, với sự có mặt của hơn 60 con cái Chúa và thân hữu ( có 10 thân hữu). Cám ơn Chúa xức dầu mạnh mẽ trong buổi nhóm, và trên sứ điệp GS. Có 1 chị em bước lên tiếp nhận Chúa.

Giáng sinh 2011: tại Brno

* Cảm tạ Chúa về những công việc Chúa đang làm tại Brno. Chúa đã làm ứng nghiệm lời của Ngài qua sự CN của dân sự. Cảm tạ ơn Chúa có gần 160 con cái Chúa cùng thân hữu đến dự TGGS (có hơn 60 thân hữu) Chúa đã làm trổi hơn những gì dân sự cầu xin.Chúa thăm viếng dụng chạm nhiều tấm lòng.mọi người hiểu rõ ý…

Giáng sinh 2011: tại MORAVA

Cảm tạ ơn Chúa mùa Giáng sinh 2011, với sự khao khát của dân sự, với sự dốc đổ CN cho những linh hồn hư mất. Vì cớ sự Vinh-Hiển của Chúa , con cái của Ngài đã ra đi làm chứng và phát giấy mời. Chúa đã nhận lời CN, Đức Thánh Linh đã hành động ,Chúa đã kéo nhiều thân hữu đến dự trong những buổi truyền giảng…
Cảm tạ Chúa! trong cả dịp truyền giảng Giáng Sinh năm 2011,khu vực Hamburg có 18 người đã tuyên xưng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Tại Malaysia từ ngày 25/12/2011 có 23 người đến tham dự buổi truyền giảng Giáng sinh. Sau khi chia sẻ về ý nghĩa ngày Giáng Sinh và tại sao lại có ngày Giáng Sinh, 19 người đã bước lên cầu nguyện tuyên xưng đức tin nơi Chúa.

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree