Cảm tạ Chúa trong ba buổi truyền giảng, Chúa tác động 32 người ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu. Hội thánh Thanh Xuân đánh những mẻ lưới lớn và những mẻ lưới nhỏ
*Cảm tạ Chúa! Ngài đang lập Hội Thánh Chúa TLVNTG tại Dresden. Ngài đưa khoảng 50 người lớn và trẻ em đến dư Lễ Giáng Sinh. Trong buổi thờ phượng ; có sáu người bước lên tuyên xưng đức tin tiếp nhận sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Hình ảnh Hội Thánh Koblenz, Germany Lễ Giáng sinh 2011
Cảm tạ Chúa trong mùa Giáng sinh 2011 Hội Thánh đã tổ chức các buổi truyền giảng Giáng sinh tại các nhóm tế bào.
Trong buổi TGGS, với sự có mặt của hơn 60 con cái Chúa và thân hữu ( có 10 thân hữu). Cám ơn Chúa xức dầu mạnh mẽ trong buổi nhóm, và trên sứ điệp GS. Có 1 chị em bước lên tiếp nhận Chúa.

Giáng sinh 2011: tại Brno

* Cảm tạ Chúa về những công việc Chúa đang làm tại Brno. Chúa đã làm ứng nghiệm lời của Ngài qua sự CN của dân sự. Cảm tạ ơn Chúa có gần 160 con cái Chúa cùng thân hữu đến dự TGGS (có hơn 60 thân hữu) Chúa đã làm trổi hơn những gì dân sự cầu xin.Chúa thăm viếng dụng chạm nhiều tấm lòng.mọi người hiểu rõ ý…

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree