Tin tức Lễ Giáng Sinh 2018 tại Sài Gòn

Thứ sáu, 28.12.2018

Trung tâm Hội nghị - tiệc cưới Fenix Palace, tối 24/12/2018

“…Vì sao TA đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng TA.” (Giăng 18:37)

Ha-lê-lu-gia! Chúc tôn CHÚA, ĐẤNG từ trời đến tìm chúng ta để bày tỏ sự thật: NGÀI là ai? – VUA của muôn vua, CHÚA của muôn chúa; và chúng ta là ai? – loài thọ tạo của NGÀI, được tạo dựng để tôn vinhthờ phượng NGÀI!

 

 

Các công tác chuẩn bị cho buổi Lễ, khoảng 650 thiệp mời và 1400 sứ điệp Giáng Sinh đã được phát ra trong buổi chiều hôm đó.

 

Cám ơn CHÚA có khoảng 140 người đến dự, trong đó có 14 người mới (đa phần là do họ nhận được thiệp mời buổi chiều mà đến).

 

Cảm tạ CHÚA đó là kết quả của những buổi đi ra kiên trì phát tặng sứ điệp Giáng Sinh của các anh chị em với tình yêu mà CHÚA đổ trong lòng. Nguyện xin LỜI CHÚA đã gieo ra chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều CHÚA muốn (Ê-sai 55:11).

 

Chào mừng thân hữu, các anh chị em con cái CHÚA từ khắp nơi về dự buổi Lễ.

 

“Chính GIÊ-XU”: Lí do mà chúng con ca hát và nhảy múa!

 

GIÊ-XU là ĐẤNG vĩ đại, CHÚA quyền năng!

 

Các tiết mục tôn vinh CHÚA: NGÀI đã đến để mang niềm vui, tình yêu, sự bình an và sự sống thật cho bạn và tôi!

 

EM-MA-NU-ÊN: CHÚA trên cao ở với chúng ta!

Ha-lê-lu-gia! Hết thảy cùng hát ca ngợi, chúc tụng CHÚA GIÊ-XU, ĐẤNG đã Giáng Sinh để làm chứng cho lẽ thật!

 

Đọc Kinh Thánh về sự Giáng Sinh của CHÚA GIÊ-XU trong Ma-thi-ơ 1:18-23 và Ma-thi-ơ 2:1-12

 

Sứ điệp LỜI CHÚA qua TL Hà Thành Trang

Có một ĐẤNG đã giáng thế, Danh NGÀI là GIÊ-XU, là EM-MA-NU-ÊN, tức là ĐỨC CHÚA TRỜI ở cùng chúng ta. NGÀI đến ban cho chúng ta sự vui mừng, bình an, và để làm chứng cho lẽ thật; ấy là có một ĐỨC CHÚA TRỜI Toàn Năng, ĐẤNG tạo dựng nên loài người. NGÀI yêu thương chúng ta. NGÀI muốn gặp gỡ chúng ta trong sự vui mừng, phước hạnh, và NGÀI đã ban Con Một của NGÀI để chúng ta có được sự sống đời đời.

 

Tạ ơn CHÚA có 7 người bước lên tuyên xưng đức tin và 2 em thiếu niên cũng xưng nhận đức tin sau khi trò chuyện.

 

Niềm vui khi gặp được CHÚA GIÊ-XU! Hay đúng hơn chính CHÚA đã đến tìm và gặp mình!

 

Tạ ơn ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG đã ban CHÚA GIÊ-XU xuống thế gian này để mang ánh sáng của sự sống đến với dân tộc Việt Nam, và cho người dân tại Sài Gòn này.

Xin CHÚA thương xót, ban cho dân tộc chúng con sự khôn ngoan thật để tìm kiếm NGÀI và thờ phượng NGÀI.

“TA là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi TA thì không ai được đến với CHA.” (Giăng 14:6).

 

SỰ VINH HIỂN THUỘC VỀ CHÚA GIÊ-XU!

 

Sài Gòn, ngày 28/12/2018

Người viết tin: Hạnh Dung, Quang Phương.

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree