Tin tức tổng hợp Giáng Sinh 2018 tại Việt Nam, Lào

Thứ năm, 03.01.2019

*) Ngày 14/12

1. Tại Hội Thánh Thanh Lương:

Có khoảng 50 người tham dự, có khoảng 12 khách mời, 8 người tuyên xưng đức tin.

2. Tại Thái Nguyên (gia đình Hường - Hiền):

Cảm tạ Chúa có 13 người tham dự, 5 khách mời và 5 người tuyên xưng đức tin.

3. Tại Hà Nội (Gia đình Cô Hiền Số 5 ngõ 160 Nguyễn Khánh Toàn)Cô mời những người thuê trọ đến nhà dùng cơm. Tạ ơn Chúa Có 2 bạn trẻ tuyên xưng đức tin.

*) Ngày 15/12

1. Tại Sóc Sơn (gia đình Lưu Thị Sáu - Diệu):

Cảm Tạ ơn Chúa có khoảng 12 người tham dự, 2 người tuyên xưng đức tin.

2. Tại Cồn Ốc:

Có 170 người đến tham dự.

 

*) Ngày 16/12

1. Tại Việt Trì:

Có khoảng 100 người tham dự, 21 khách mời. Có 6 người tuyên xưng đức tin trong đó có 2 ấu nhi, 2 thiếu niên, 2 người lớn, và 10 văn phẩm được tặng cho thân hữu.

2. Tại Thanh Tân - Thái Bình:

Có khoảng 40 người tham dự, có 10 khách mời và 4 người tuyên xưng đức tin.

3. Tại Hội Thánh Nghĩa Đàn:

Có khoảng 70 người tham dự, có hơn 20 thân hữu và 15 người tuyên xưng đức tin.

4. Tại Lương Tài - Bắc Ninh (Hội Thánh Thanh Xuân):

Có khoảng 20 người tham dự.

5. Tại Mê Linh (Hội Thánh Cầu Giấy):

Có khoảng 50 người tham dự, 11 người tuyên xưng đức tin.

6. Nhóm Kinh Thánh tại Thái Nguyên:

Cảm tạ Chúa có 27 người tham dự, 14 khách mời và 6 người tuyên xưng đức tin.

7. Tại Quế Võ - Bắc Ninh (Hội Thánh Đông Anh):

Cảm tạ Chúa có 40 người tham dự, 1 người tuyên xưng đức tin.

8. Tại Hoàng Sơn – Thanh Hóa (Hội Thánh Thanh Xuân):

Có khoảng 45 người tham dự, 24 khách mời và có 2 người Tuyên xưng đức tin

*) Ngày 17/12

1. Tại Văn Chương - Hà Nội (gia đình Nguyễn Mai Linh - Hội Thánh Ngọc Hà):

Cảm tạ Chúa có 15 người tham dự, trong đó có 3 thân hữu.

2. Tại Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy (gia đình Đường – Vân ):

Có 33 người tham dự, có 8 người tuyên xưng đức tin, trong đó có 4 cháu thiếu nhi.

3. Tại Lĩnh Nam - Hà Nội (gia đình Đạt Trang Hội Thánh Ngọc Hà):

Cảm tạ Chúa có 35 người tham dự, trong đó có 7 thân hữu.

4. Tại Vinh:

Có khoảng 50 người tham dự. Cảm tạ Chúa có 2 người tuyên xưng đức tin.

*) Ngày 19/12

1. Tại Tiền Hải - Thái Bình:

Có gần 30 người tham dự, có khoảng 13 khách mời, có 6 người tuyên xưng đức tin, trong đó có 5 thiếu niên.

2. Tại Bắc Giang (Hội Thánh Đông Anh):

Có hơn 30 người tham dự và 3 người tuyên xưng đức tin.

3. Tại Ngũ Kiên (Hội Thánh Cầu Giấy):

Cảm tạ Chúa ở tại đây có 33 người tuyên xưng đức tin.

4. Tại Tây Hoàng - Đà Nẵng:

Tạ ơn Chúa có 3 người tuyên xưng đức tin.

5. Tại Móng Cái - Quảng Ninh (Hội Thánh Đông Anh):

Cảm tạ Chúa có 25 người tham dự, trong đó có 7 khách mời.

6. Tại Thụy Khuê (gia đình Giáp - Thái - Hội Thánh Ngọc Hà):

Cảm tạ Chúa có 50 người tham dự, trong đó có 20 khách mời, 16 người tuyên xưng đức tin.

7. Tại gia đình cô Thịnh - NKT Bình Tân (SG):

Cảm tạ Chúa có 12 người mới đến dự (8 người lớn, 4 thiếu nhi); 7 người tuyên xưng đức tin (4 người lớn, 3 thiếu nhi).

 

*) Ngày 20/12

1. Tại Xuân Khanh:

Có khoảng gần 100 người tham dự, trong đó có 15 người tuyên xưng đức tin. Năm nay các cấp chính quyền đến chúc mừng Hội Thánh trong dịp Giáng Sinh.

2. Tại Sài Gòn (Thanh niên):

Cảm tạ Chúa có 33 người tham dự, trong đó có 6 người mới, có 3 người tuyên xưng đức tin. các bạn thanh niên được tương giao, trò chuyện với nhau cởi mở, vui vẻ....

3. Tại Vân Đồn:

Có khoảng 40 người nhóm lại, có 19 khách mời, cảm tạ Chúa có 19 người tuyên xưng đức tin.

4. Tại Hải Phòng:

Tạ ơn Chúa có khoảng 40 người tham dự, 22 tuyên xưng đức tin, trong đó có 20 thiếu nhi, 2 người lớn.

5. Tại Quảng Xương - Thanh Hóa:

Có khoảng 45 người tham dự, 24 khách mời, có 3 người đã tuyên xưng đức tin.

6. Tại Quảng Điền - Huế (Hội Thánh Đà Nẵng):

Có 15 người tham dự buổi nhóm, 4 người tuyên xưng đức tin.

7. Tại đại học FPT - Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc (Thanh niên Hội Thánh Hòa Lạc): 

Có 23 người tham dự.

8. Tại Tịnh Châu - Quảng Ngãi (Hội Thánh Quảng Ngãi):

Cảm tạ Chúa, buổi truyền giảng Giáng Sinh cho các cháu Ấu - Thiếu nhi tại nhà cô Cúc có 17 cháu đến tham dự, cảm tạ Chúa có 7 cháu tuyên xưng đức tin.

9. Tại Hà Nội (Hội Thánh Thanh Lương):

Tôn vinh Chúa ngoài trời và phát văn phẩm, có 2 người tuyên xưng đức tin, 1 người đến nhóm lại buổi Chúa nhật.

*) Ngày 21/12

1. Tại Hội Thánh Thanh Xuân:

Cảm tạ Chúa có 150 người tham dự, có 10 thân hữu đến và có 4 người tuyên xưng đức tin.

2. Tại HT Hòa Lạc:

Có khoảng hơn 150 người tham dự, trong đó có 50 thân hữu và 1 người tuyên xưng đức tin.

3. Tại 11 Trần Huy Liệu - Hà Nội:

50 người tham dự và 11 người tuyên xưng đức tin

4. Tại 192 Nghi Tàm (Hội Thánh Ngọc Hà):

70 người tham dự và 10 người tuyên xưng đức tin.

5. Tại Hội Thánh Cầu Giấy:

53 thân hữu được mời đến, có 19 người tuyên xưng đức tin.

6. Tại Hội Thánh Hưng Yên: 

Có khoảng 170 người đến dự, 25 em nhỏ tuyên xưng đức tin.

*) Ngày 22/12

1. Tại 192 Nghi Tàm - Hà Nội (Thanh thiếu niên truyền giảng):

Có khoảng hơn 80 bạn thanh niếu niên tham dự, trong đó có 12 thân hữu, 7 bạn tuyên xưng đức tin.

2. Tại Xã Nghĩa Chánh (Hội Thánh Quảng Ngãi):

Có 8 thân hữu và 7 bạn tuyên xưng đức tin.

3. Tại Hà Nam (Hội Thánh Đông Anh):

Có 17 người dự và 2 người tuyên xưng đức tin.

4. Tại Đà Nẵng (gia đình Doanh - Yến):

Có 18 người dự và 16 người tuyên xưng đức tin.

5. Tại Hóc Môn (Hội Thánh Sài Gòn):

Có 80 người đến tham dự, trong đó có các anh chị em đến từ Hội Thánh Vinh, Hội Thánh Quảng Ngãi, Lào, các thân hữu là bạn bè và hàng xóm tại Hóc Môn. 

6. Tại Hội Thánh Thái Nguyên:

Cảm tạ Chúa có khoảng 300 người tham dự, 250 văn phẩm được tặng đến các khách mời và thân hữu, 28 người tuyên xưng đức tin.

*) Ngày 23/12

1. Tại Lào:

Có 50 người tham dự, trong đó có khoảng 30 người mới. Tạ ơn Chúa 12 người tuyên xưng đức tin.

2. Tại Hội Thánh Quảng Ngãi:

Buổi tổ chức Giáng Sinh tại điểm nhóm Hội Thánh có 7 khách mời và 3 người tuyên xưng đức tin.

3. Tại Hội Thánh Đà Nẵng:

Có khoảng 55 người tham dự, 1 người tuyên xưng đức tin.

4. Tại Nha Trang:

Có khoảng 11 người tham dự. Có 3000 tờ sứ điệp đã được gieo ra, có 1 người tuyên xưng đức tin trong kỳ Giáng Sinh.

5. Tại Bình Tân (Hội Thánh Sài Gòn):

Cảm tạ Chúa có 27 người mới tới dự (18 người lớn, 9 ấu thiếu nhi); có 4 người tuyên xưng đức tin.

6. Tại Bình Dương:

Có 34 người dự, 15 khách mời, 2 người tuyên xưng đức tin.

*) Ngày 24/12

1. Tại Miền Bắc:

Có khoảng 1200 người tham dự tại trung tâm tiệc cưới Vạn Hoa 20/165 Cầu Giấy, 369 văn phẩm được tặng đến các khách mời và thân hữu trong buổi tối Truyền giảng Giáng Sinh.

Cảm tạ Chúa có 58 người tuyên xưng đức tin (theo phiếu ghi danh).  

2. Tại Miền Nam:

Cảm ơn Chúa có khoảng 140 người đến dự, trong đó có 14 người mới (đa phần là do họ nhận được thiệp mời mà đến) 9 người tuyên xưng đức tin. Có 650 thiệp mời và 1400 sứ điệp được phát ra trước buổi lễ.

 

*) Ngày 25/12

1. Tại Mỏ Cày:

Có khoảng 120 người đến tham dự (khoảng 100 người lớn), có 10 người tuyên xưng đức tin (6 người lớn, và 4 thiếu nhi)

*) Ngày 26/12

1. Tại An Thuận:

Cảm tạ Chúa có khoảng 100 người đến dự, trong đó có 38 người tuyên xưng đức tin (5 người lớn).

2. Tại Hội Thánh Ba Vì: 

Có khoảng 120 người tham dự, có 10 thân hữu và 4 người tuyên xưng đức tin.

3. Tại Ứng Hòa - Hà Hội (Hội Thánh Thanh Xuân):

50 người tham dự, có rất đông cháu thiếu nhi và thiếu niên đến và đã có 26 người tuyên xưng đức tin.

*) Ngày 28/12

1. Tại Chương Mỹ - Hà Hội (Hội Thánh Thanh Xuân): 

Có khoảng 20 người tham dự, có 7 thân hữu đến trong buổi nhóm.

2. Tại Kim Bôi - Hòa Bình (Hội Thánh Hòa Lạc):

Có khoảng 120 người tham dự buổi lễ.

*) Ngày 30/12

1. Tại Việt Hưng - Hà Hội (Hội Thánh Đông Anh): 

Có khoảng 40 người tham dự, có 18 thân hữu, 11 người tuyên xưng đức tin.

 

Tính đến 30/12 đã có 521 người tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-xu. “Chúa Giê-xu là ĐƯỜNG ĐI, CHÂN LÝ và là SỰ SỐNG”.

Vinh hiển thuộc về Ngài!

Ban tin tức Việt Nam Truyền Giáo

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree