TRẠI PHỤC SINH 2014 tại miền Bắc

Thứ hai, 21.04.2014

 

Chủ đề: GIÊ-XU  SỐNG TỪ TRONG CÕI CHẾT
Cảm tạ Chúa có khoảng 950 người lớn và 120 ấu, thiếu nhi, trong đó có khoảng 130 thân hữu đến dự buổi lễ Phục Sinh
 
 
 
Quang cảnh trước khi bước vào giờ nhóm thờ phượng Chúa
 
 
Hết thảy con cái Chúa đồng lòng hướng lòng về Chúa và khao khát được gặp Ngài
 

Thì giờ tôn vinh, ca ngợi Chúa đầy phước hạnh trọng sự hiện diện của Ngài  
Lời Chúa trong lễ Phục Sinh 2014
“ Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ…..đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại ” (I Corinhto 15: 12–16)
 

Mọi người đều khao khát nghe Lời Chúa, xác quyết trong đức tin nơi Đức Chúa Trời
 

Tạ ơn Chúa, có khoảng 70 thân hữu bước lên tiếp nhận Chúa, những cánh tay giơ lên khao khát Ngài
 

Anh chị em vô cùng mừng rỡ và biết ơn Chúa,  cả Thiên Đàng vui mừng vì có nhiều người đã quay trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời
Các tiết mục tôn vinh Chúa!
 
 
Thanh niên nhảy, múa tôn vinh Chúa
Các cháu ấu nhi đọc thuộc lòng Kinh Thánh về sự phục sinh của Chúa Giê–xu trong sách Luca 24: 1-12
 
 
Các cháu ấu nhi, thiếu nhi, thiếu niên cùng nhau tôn vinh Chúa
 

Lời chứng của Nguyễn Bá Mạnh
Mạnh bị thân từ nhỏ, cơ thể rất yếu và thường suy nghĩ tiêu cực, nhiều người cùng bệnh viện với Mạnh đã lần lượt qua đời nhưng tạ ơn Chúa, Chúa vẫn luôn ở cùng và ban sức mới cho Mạnh. Hiện tại Mạnh đã tự đi làm và nuôi bản thân, tự kiếm tiền để đi chạy thận và phục vụ Chúa rất sốt sắng trong Hội Thánh. Anh em đã nói: “Chúa Giê-xu Christ sẽ giải phóng tôi khỏi ách của bệnh tật này,Chúa Giê-xu Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài đắc thắng mọi quyền rồi, tôi tin cậy điều đó, và tôi công bố mỗi một ngày điều này, tôi tin chắc  phép lạ này sẽ xảy ra trên đời sống của tôi.
 
Tất cả mọi người hướng lòng về Chúa công bố sự chữa lành hoàn toàn của Ngài trên đời sống Mạnh
 
  Sau thì giờ nhóm chung buổi sáng, anh chị em có bữa ăn thông công với nhau trong tình yêu của Chúa
Sau bữa ăn trưa, hội thánh tiếp tục nhóm lại, anh chị em vẫn tiếp tục tôn vinh Chúa …
Các bác tráng niên tôn vinh Chúa bài hát “ Tôi biết Đấng tôi tin”
 

Phụ nữ hát tôn vinh Chúa bài “ Hiệp lại trong ân điển Ngài ”  
Có rất nhiều người lên làm chứng về công việc của Chúa!
Bà cụ 82 tuổi từ Thanh Hóa tới dự lễ Phục Sinh. Dù trải qua nhiều bắt bớ, bà vẫn quyết sống cho Chúa, dâng cuộc đời còn lại cho Ngài.Bà hát như một lời cầu nguyện với Chúa "Quyết dâng Chúa thân này, Hallelujah theo chân Ngài, dầu sống hay chết. Quyết dâng trọn cuộc sống cho Giê-xu, duy Ngài chuộc mua hồn linh con!"
 

Bà cụ mới tin Chúa được khoảng nửa năm, trước khi tin Chúa bà bị còng lưng và ăn rất yếu. Bây giờ, Chúa đã cho lưng bà thẳng trở lại và bà cũng ăn khỏe hơn.
 
 
Sự thăm viếng của Chúa khiến nhiều người bước lên khao khát được nhận báp - tem Đức Thánh Linh.
Hết thảy dân sự đều khao khát nhận sự đổ đầy từ nơi Chúa để tiếp tục ra đi làm chứng về Chúa một cách mạnh mẽ trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
------
Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự thương xót và ban phước của Chúa trên lễ Phục Sinh 2014
Chúa ban cho thời tiết thật là tốt lành, anh chị em được nhóm lại trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu dân tộc Việt Nam và đưa nhiều người trở lại với Ngài.
Hết thảy anh chị em đều được khích lệ và tác động bởi Lời Chúa, tiếp tục khao khát sống cho Chúa, cho những linh hồn cần được cứu, sống một đời sống đắc thắng vì Chúa Giê – xu, Ngài đã sống lại rồi!!!
HA LÊ LU GIA!!! SỰ VINH HIỂN THUỘC VỀ CHÚA GIÊ–XU!!!

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree