Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, Công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân.
Đừng bao giờ để điều này ra khỏi bạn: “Bạn là người được phước và người truyền phước”.
Bạn ăn để Chúa lấy thêm người vào Hội thánh.
Sự thành tín của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Lời Chúa vẫn đang "chạy" đến ngày hôm nay. Hãy nhướng mắt lên để thấy những công việc lớn Chúa làm trên VNTG!
Nếu bạn tin sẽ thấy và còn thấy nữa, thấy nhiều điều lớn lao hơn nữa Chúa làm qua VNTG!
Mở rộng VNTG bắt đầu từ tấm lòng chứ không phải bên ngoài. Tấm lòng có thể mở rộng VNTG được đó là tấm lòng của những con người theo lòng Đức Chúa Trời.
Mở rộng VNTG là ý muốn và chương trình của Chúa. Chúa chọn bạn để đi trong chương trình đó, hãy nhận chìa khóa cho mình để đi mở rộng VNTG!

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree