Tường thuật Trại Hè TRAH 2018

Thứ ba, 21.08.2018

Cám ơn Chúa cho gần 800 người tham dự Trại hè. Mỗi năm một đông hơn, chứng tỏ Ngài đang hành động trên VNTG cách mạnh mẽ chưa từng có. Chúng tôi dạn dĩ cầu xin Chúa, đẹp ý Chúa,  hè năm tới Trại sẽ đón chào 1200 người tới để dự Lễ Khánh thành Hội trường Thế hệ 1000!

Cầu nguyện chúc phước cho Thiếu nhi

Cảm tạ Chúa về thời tiết. Theo dự báo, kì trại này sẽ rất nóng…nhưng Chúa nhậm lời cầu xin của chúng ta. Chúa khiến không khí trong kÿ Tråi mát mẻ. Tin lành không chỉ trong lời nói, nhưng thể hiện trong từng hành động để chăm sóc Hội thánh Ngài!

Đây cũng là Tin lành cho toàn thế giới, đặc biệt cho dân tộc Việt nam!

Việt Nam Truyền Giáo với nhiều thế hệ:

Ấu nhi:

 

Thiếu nhi

 

Thiếu nhi lớn

 

Cầu nguyện chúc phước cho dân Chúa!

Người chăn VNTG và các Trưởng lão cầu nguyện chúc phước cho dân sự, được thạnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh phần xác cũng như thạnh vượng về phần linh hồn (3. Gi 1,2).

 

Lời Chúa: Khải tượng

Khải tượng là cuốn phim cuộc đời bạn trong tương lai.

Người không có khải tượng giống như tài xế mất tay lái, xe „cuộc đời“ sẽ bị đâm xuống vực (tai nạn). Ai có khải tượng, biết mình đi về đâu. Người có khải tượng là người thành công!

Hãy đi theo khải tượng mà Chúa ban cho VNTG là gia đình mà bạn sinh ra trong đó:

1- Chúa bày tỏ tình yêu Ngài trên dân tộc Việt nam.

2- Chúa cứu nhiều người Việt nam trong thời kỳ cuối này.

3- Chúa ban quyền năng (xức dầu) và sai bạn ra đi.

 

Cầu nguyện Chúa Báp-têm Thánh Linh

Cầu nguyện xin Chúa làm Báp-têm Thánh linh, mặc lấy quyền phép cho những tấm lòng muốn ra đi làm chứng

 

* Tương giao, sinh hoạt tại TRAH

Sinh hoạt thanh-thiếu niên tại sảnh đường khách sạn!

 

Cầu nguyện chúc phước và chức vụ:

Hội Thánh Việt Nam Truyền Giáo là:

1. Hội Thánh do Chúa lập.

2. Chúa đặt vị trí mỗi người trong Hội Thánh.

3. Chúa đang đi giữa Hội Thánh Ngài!

 

Ngày thứ năm 2.8.2018, Người Chăn VNTG Lê văn Dinh và các Trưởng Lão đã đặt tay cầu nguyện Chúa cho những người được Chúa kêu gọi trong chức vụ:

* Ông Lê Đức Chúng, chức vụ "Người Chăn Dự Bị" Hội Thánh VNTG Berlin (Germany).

* Bà Nguyễn thị Len, chức vụ "Người Chăn Thực Tập" Hội thánh VNTG Budapest (Hungarie).

* Bà Nguyễn thị Thủy, chức vụ "Người Chăn Thực Tập" Hội Thánh VNTG Duisburg (Germany). Nhóm Kinh Thánh Duisburg từ nay là "Hội Thánh" VNTG tại Duisburg.

 

Lời Chúa: Sống với khải tượng

Chúa ban cho dân Do thái khải tượng: dẫn họ vào xứ hứa. Nhưng họ không tin, nên đã chết trong sa mạc. Giô-sép mặc dầu đã chết nhưng ông được vào xứ hứa, bởi vì ông tin vào khải tượng. Nhờ tin và sống theo khải tượng mà bạn đi đến nơi Chúa hứa là nước Thiên đàng-sự yên nghỉ của Chúa dành cho bạn (Hêb 4,1-13). Sống với khải tượng của VNTG là mặc lấy năng quyền của Đức Thánh linh, ra đi truyền giảng cứu người.

Nguyện lời Chúa xem xét tư tưởng và ý định trong lòng, làm lộ ra trần trụi những ý tưởng giấu kín, để giải phóng chúng ta ra khỏi các điều này:

  • Biết khải tượng nhưng không tin vào khải tượng (sống như không có khải tượng).
  • Miệng nói khải tượng (hô khẩu hiệu), nhưng sống theo bụng mình (tối ngày chỉ lo kiếm tiền).
  • Mù mờ về khải tượng. Vì vậy nên tự đặt ra "khải tượng", đó là "tưởng tượng", tự mình gạt mình.

 

Lời Chúa: Đức tin lớn của thầy đội

(Mat 8, 5-13)

Đức tin của thầy đội là đức tin vâng phục, tức là ông vâng phục người trên mình và có những người dưới quyền vâng phục ông.

Chúa khen người thầy đội này có đức tin lớn, vì Lời Chúa tìm kiếm những con người vâng phục hoàn toàn để qua đó Lời trở thành hiện thực. Nói cách khác, Lời quyền năng hành động trên những con người vâng phục. VNTG cần lớn lên trong sự vâng phục "kính sợ Chúa mà vâng phục nhau".

 

Lời Chúa: Đức tin lớn của bà xứ Ca-na-an

(Mat 15,21-27)

Chúa thử thách đức tin của bà này bằng im lặng, và sau đó là khước từ thẳng thừng…nhưng bà không bỏ cuộc, trái lại bám chặt vào Ngài để van xin. Qua đó bà chứng tỏ tấm lòng hạ mình trước Chúa.

Người càng rèn luyện trong sự chịu đựng, đức tin càng trưởng thành.

Để làm việc lớn Chúa đang tìm những con người chấp nhận tôi luyện, nhịn nhục chịu đựng nhiều khó khăn gian khổ, không rời bỏ khải tượng, nhưng quyết tâm đi đến cùng.

Đây là thách thức lớn cho thế hệ chúng ta và thế hệ tiếp theo. Nguyện chúng ta biết nhờ cậy ân điển để làm cho mình được mạnh sức, đi qua mọi sự rèn tập để đức tin được trưởng thành!

 

Tương giao sinh hoạt - Gô-sen, Amazon

Gô-sen với "lều lớn" từ Việt Nam

 

Khu Amazon - rộng 20.000 m2

 

Nhà nhỏ "Làng VNTG" - khu Amazon

 

Lời Chúa: Không hổ thẹn về Tin lành

Bình thường người ta tự hào về tin lành (tin tức tốt lành). Sứ đồ Phao-lô thì tuyên bố: tôi không hổ thẹn về Tin lành…(Rom 1,16).

Mặc dầu là Tin lành cho thế gian, nhưng câu chuyện cứu rỗi xoay quanh „thập tự giá“, nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Ngài chết thay cho tội lỗi của nhân loại.

Nhưng thế giới này không thích thập tự giá. Họ đang lao vào tìm kiếm mọi sự như chữa bệnh, tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ…nhưng không ai để ý đến hoàn cảnh thật của mình: xa cách Đức Chúa Trời (vì phạm tội). Mỗi người đều phải ra hầu tòa là kết quả cuối cùng của tội lỗi…

Hiện nay tù nhân còn đang cảm thấy bình thường, nhưng khi bị xốc nách đưa ra pháp trường, người đó mới thấy hoảng loạn…

Đừng đợi đến giây phút kinh hoàng đó, nhưng hãy tin vào Chúa Giê-xu, đã chết thay cho bạn, để bạn được tha tội ngay bây giờ, và hưởng nhận cuộc đời tự do, sống trách nhiệm với Chúa, với bản thân và với xã hội. Đó là Tin lành mà chúng ta tin không hề hổ thẹn!

 

Lời Chúa: Dân Do Thái và Chương trình của Chúa (Ms Daniel Yahav)

Chương trình của Chúa là: Danh của Chúa phải được Thánh, trên trời thế nào dưới đất như vậy. Và Danh của Chúa liên quan trực tiếp tới dân tộc Do thái.

-Khi dân Do thái bị lang thang trong thế giới, họ đã phạm đến danh thánh của Chúa (Ex 36,16-21).

-Nhưng Ngài đã nhóm họ lại, đem họ trở về đất mình (vào năm 1948, từ đó có nước Do thái ngày nay). Chúa làm như vậy vì cớ thánh danh lớn của Ngài (Ex 36,23- 27).

-Ngài sẽ rửa sạch họ bằng nước trong, đặt Thần trong lòng họ để giữ mạng lệnh Ngài.

-Khi Chúa Giê-xu quay lại, dân Do thái sẽ xưng danh Ngài (Gie 23,6)

Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân Do thái, bởi vì khi họ xưng nhận Cứu Chúa Giê-xu là lúc Ngài trở lại. Hãy cầu hòa bình cho Is-ra-el, thì dân tộc chúng ta được hòa bình!

Pastor Daniel và các Trưởng Lão VNTG trong bữa ăn thông công!

 

Thanh niên & "Đêm Thế Hệ"

Chương trình thờ phượng cho Thanh-Thiếu niên sáng 1.8.2018

 

Đêm Thế Hệ

"Đêm ghi nhớ" đặc biệt của "Thế hệ trẻ" với sự tự do, tươi mới.... Tôn vinh - âm nhạc - tác động - đụng chạm của Đức Thánh Linh!

Haleluja!

 

* Xẻng đầu tiên và cầu nguyện cho việc Khởi công xây dựng HT-TH 1000

Ngày thứ sáu 3.8.2018 Người Chăn VNTG Lê væn Dinh và các Trưởng lão đào nhát xẻng đầu tiền để khởi công nhà Hội trường Thế hệ 1000. Xin Chúa ban phước trên chúng con và vùa giúp chúng con hoàn thành trong năm tới!

 

Lời Chúa: Hoàn thành khải tượng

Thế hệ Môi-se đã không vào được đất hứa, nhưng không vì thế khải tượng mất đi. Khải tượng của Chúa được hoàn thành trên thế hệ kế tiếp: thế hệ của Giô- suê.

Giô-suê là người bình thường nhưng làm công việc lớn. Ông lớn dần lên theo công việc. Điều quan trọng là ông xác quyết: ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê- hô-va (Gio 24,15).

Bí quyết thành công của ông là lời Chúa , đọc Kinh thánh hàng ngày, liên tục suy ngẫm để tiêu hóa, hiểu cho rõ ràng, không vội vàng hấp tấp, và cẩn thận làm theo mọi điều, bất chấp mọi khó khăn cản trở, sẵn sàng chết để đạt mục tiêu, miễn là Chúa đứng cùng…tan vỡ hoàn toàn.

Nguyện Chúa ban cho VNTG một thế hệ của Giô-suê!

Tiệc thánh trước khi chia tay!

 

Cám ơn Chúa những ngày thiên đàng trên đất!

"Dân Chúa" mang về nhà sứ điệp: quyết sống với khải tượng, mặc năng quyền Đức Thánh linh, ra đi truyền giảng cứu người…

 

Plzen, ngày 8.8.2018 TL Lưu Kim Phấn.

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree