Niềm tin

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền phép và làm chứng về ta... (Công vụ 1:8)
 
 
- Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo (HTTL-VNTG) là do Chúa Cứu Thế Giê-xu lập nên.
- HTTL VNTG gồm có những người tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ đời mình, được tái sinh, kinh nghiệm   năng quyền, phép lạ đổi  đời phước hạnh từ nơi Chúa. HTTL VNTG học và sống theo Lời      Chúa trong Kinh Thánh, thể hiện tình yêu Chúa và rao truyền tin lành cứu rỗi: Được cứu để cứu người!

- Hội Thánh Tin Lành VNTG tương giao với những giáo phái thuần túy, cùng niềm tin.

- HTTL VNTG dứt khoát không làm chính trị.

 
Niềm Tin
 
- Kinh Thánh: Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn cho sự dạy dỗ, niềm tin  và đời sống hằng ngày.

- Ân tứ Thánh Linh: Quyền năng, phép lạ Chúa vẫn còn thực hiện. Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi! Mỗi người phải được tái sinh để được cứu và con dân Chúa cần được Báp- têm bằng Thánh Linh để nhận được năng quyền, ân tứ Thánh Linh và làm chứng về Chúa Giê-xu (Công vụ 1:8)

- Chúa Cứu Thế Giê-xu sắp trở lại thế gian trên đất nầy theo như lời phán của Ngài trong Kinh Thánh.

Khải Tượng
 
 
* Bởi huyết Chúa Giê-xu, dân Việt được cứu!

- Lòng người thay đổi, xã hội mới thật sự thay đổi.

Sự đổi mới đó duy chỉ nhờ huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu.

- Phước cho nước nào có Chúa làm chủ.

Việt Nam sẽ là đất nước được phước!

- Người Việt phải được cứu bởi huyết Chúa Giê-xu!

Người Việt trên thiên đàng sẽ đông hơn ở hỏa ngục.

Trước ngày Chúa Giê-xu trở lại, sẽ có hơn 50% người Việt Nam trở về cùng Chúa.

 

Tài Chính

Tài chính của HTTL VNTG do sự dâng hiến tự nguyện của con cái Chúa. Từ Tổng Hội đến từng Hội Thánh đều có người Thủ quỹ lo việc tài chính.

 
Hoạt động của HTTL-VNTG
 
*Truyền giảng Tin Lành: Thân hữu trở nên con cái Chúa!

Ngoài việc ‘‘cá nhân chứng đạo’’ và chương trình truyền giảng của Hội Thánh địa phương, HTTL VNTG có đoàn Truyền giảng đến các nước Đông Âu và các nước khác.

* Lập Hội Thánh: Con cái Chúa được trưởng thành!

Hội Thánh là nơi nuôi dưỡng con cái Chúa trưởng thành qua lời Ngài.

Hội Thánh cũng là nơi con cái Chúa thường xuyên hiệp lại thờ phượng Chúa và tương giao cùng nhau. Hiện nay HTTL VNTG có các Hội Thánh tại Âu Châu, Á châu cũng như tại Việt Nam.

* Huấn luyện: Người trưởng thành trở nên người phục vụ Chúa!

Những người được Chúa kêu gọi vào chức vụ cần được trang bị Lời Chúa để phục vụ Ngài. HTTL VNTG có các chương trình huấn luyện người phục vụ Chúa.
 

Ngoài ra HTTL VNTG cũng thực hiện các công việc:

* Cầu nguyện: HTTL VNTG nhấn mạnh về sự cầu nguyện. HTTL VNTG có chương trình cầu nguyện Non-Stop từ 1995 đến nay.

* Tôn vinh Chúa: Chúa ngự trong tiếng hát của dân Ngài (Thi Thiên 22:3)

Tôn vinh Chúa là điều tối quan trọng trong sự thờ phượng Chúa. HTTL VNTG phát hành tập hát Hosana.

* Văn phẩm: HTTL VNTG in và phân phát và phổ biến nhiều loại văn phẩm, Kinh Thánh, Cassetten, Film, Video, CD, VCD...

* Trại bồi linh: HTTL VNTG tổ chức các kỳ Trại Hè, Trại Mùa Đông. Chúa ban phước, tác động mạnh mẽ trên con dân Ngài qua các kỳ Trại. Có rất nhiều người được Chúa biến thay, chữa lành, kêu gọi bước vào chức vụ hầu việc Chúa.

Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu người Việt

Khi nghe về Việt Nam, người ta liên tưởng đến chiến tranh Việt Nam, thuyền nhân Việt Nam hay hàng triệu người Việt đang sống tha hương khắp nơi trên thế giới. Ngày nay thế giới cần biết rằng, Việt Nam đang được Chúa ban phước, Việt Nam phấn hưng!

Chúa có chương trình tốt lành cho dân Việt!

Từ năm 1978-1979 bắt đầu có làn sóng thuyền nhân đến Tây Âu. Cũng thời gian này, làn sóng người Việt lao động  đến Đông Âu. Chúa lập Hội Thánh Việt Nam tại Tây Âu. Năm 1989, Đông & Tây Âu giao thương: Chúa mở ra cơ hội truyền giảng Đông Âu.  Nhiều người tiếp nhận Chúa và kinh nghiệm một cuộc đổi đời lạ lùng. Có những người ra đi chưa biết về Chúa nhưng khi quay về quê hương đã trở nên người rao giảng Tin Lành. Việt Nam đổi mới!

 
 
Mời bạn bước vào mùa gặt của Chúa!

Bạn thân mến!

- Nếu bạn là thân hữu, chúng tôi kêu gọi bạn tiếp nhận Chúa để tiếp nhận ơn cứu rỗi.

- Nếu bạn chưa kinh nghiệm sự tái sinh và năng quyền Ngài, chúng tôi kêu gọi bạn hãy một lần thật sự ăn năn tội, tiếp nhận Chúa.

- Nếu bạn là con cái Chúa, chúng tôi kêu gọi bạn hãy cùng nhau bước vào trong mùa gặt của Đức Chúa Trời.

Bạn sẽ được Chúa sử dụng làm chứng nhân cho Ngài. Bạn cũng có thể cộng tác bằng sự cầu nguyện hay dâng hiến tài chính cho công cuộc truyền giảng cứu người của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo.
 
VNTG

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree