Cảm tạ Chúa vì một kì trại thật phước hạnh. Có tất cả 146 người tham dự. Xin Chúa cho ngọn lửa của Chúa tiếp tục bùng cháy mạnh mẽ trên dân tộc Việt Nam qua mỗi đời sống anh chị em!
Trong khóa huấn luyện Nông Khai 14 này, những nhân sự thanh niên được trang bị cho chương trình lớn của Chúa trên dân tộc Việt Nam. Cảm tạ Chúa vì sự ban phước, thăm viếng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh trên mỗi người.
Giê-rê-mi 15:19 "Nếu ngươi làm cho sự quí lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta..."
Niềm vui mừng vỡ òa khi trở về nhà, ai ai cũng vui mừng trong tình yêu của Chúa.
Không chấp nhận sinh mạng mình giao cho người khác! Việc lớn đòi hỏi mỗi người không được phép chậm trễ. Lo việc gì quan trọng hơn là tiếng gọi của Chúa và công việc Ngài.? Không sống theo suy nghĩ của mình, cần luôn sẵn sàng tỉnh thức và sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa.! Mathio 25:1-13

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree