Tổng kết Truyền giảng Phi-lip tháng 9.2018

Thứ tư, 26.09.2018

12. 9 đoàn Truyền giảng bắt đầu làm việc tại Hannover. Cảm tạ Chúa cho có nhiều anh chị em tại Hannover cùng tham dự ngày truyền giảng. Hannover hiện nay có nhiều sinh viên mới từ Việt nam sang học. Nhiều người được nghe phúc âm. Có 2 người xưng nhận đức tin.

Đoàn TG tại Hannover

 

13.9 Đoàn lên đường đi Magdeburg. Có thêm hai anh em từ Halle cùng đến tham dự đoàn truyền giảng. Cảm tạ Chúa cho có 2 người xưng nhận đức tin.

Từ 14-16.9 đoàn truyền giảng làm việc tại Berlin. Có 13 người đã xưng nhận đức tin, một người đã đến nhóm lại ngay Chúa nhật 16.9.

Đoàn TG và buổi nhóm tại Berlin

 

Chị Bùi Thị Lan ( Bệnh viện Berlin ) bị mất trí, nói lảm nhảm; sau khi cầu nguyện đã bình tỉnh trở lại và đọc Kinh Thánh.

17.9 Đoàn TG đến Cheb, Chúa cho có nhiều con cái Chúa tại Tiệp ( Praha, Plzen ) tới tham dự ngày TG. Sau hơn 10 năm tôi mới trở lại Cheb, nơi tôi bắt đầu chức vụ truyền giảng, tôi rất ngạc nhiên vì lòng người Việt nam ở đây so với thời gian trước, đã rất mở cho phúc âm của Chúa. Không có sự chống đối. Nhiều người được nghe phúc âm rỏ ràng. Có 12 người xưng nhận đức tin. Buổi tối nhóm lại TG có khoảng 25 người đã đến nhóm lại ( có 6 thân hữu ).

Đoàn TG tại Cheb

 

Buổi nhóm TG tại Cheb

 

18.9 Đoàn TG đến BRNO. Lòng người Việt nam ở đây cũng rất mở cho phúc âm. Chúa cho có thêm 8 người xưng nhận đức tin.

Đoàn TG cùng con cái Chúa tại BRNO .

 

19-21.9 Đoàn TG đến Budapest. Cảm tạ Chúa vì Ngài lập Hội Thánh VNTG tại Budapest, qua nhiều sóng gió Hội Thánh của Ngài vẫn đứng vững. Con cái Chúa tại đây khát khao người Việt nam được cứu, Hội Thánh phấn hưng. Chúa đã ban phước thật nhiều cho mỗi buổi sáng cầu nguyện và huấn luyện. Nhiều người được nghe phúc âm. Chúa cảm động 19 người xưng nhận đức tin. Có một người mới đến nhóm lại. Chúa ban phước rất nhiều cho buổi nhóm TG.

Cầu nguyện và chuẩn bị văn phẩm.

 

Nhóm NS Budapest và  đoàn TG

 

Người mới xưng nhận đức tin

 

Buổi nhóm TG

 

Ảnh chung HT Budapest

 

Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho đợt TG Phillip 9.2018.

  • Chúa ban ơn cho mỗi buổi sáng cùng cầu nguyện và học Lời Chúa với chủ đề: Đức Thánh Linh là chủ của mùa gặt. Anh chị em tham dự đoàn TG được gây dựng nhiều qua Lời Chúa và qua sự cùng làm việc với
  • Chúa đã gìn giữa và ban sức cho tất cả anh chị em trong đoàn. Mặc dù có những người lớn tuổi, nhưng không ai thấy bị mệt mỏi.
  • Chúa ban phước cho mối tương giao giữa anh chị em trong đoàn và con cái Chúa ở các địa phương mà đoàn đến. Có sự hiệp một, làm việc tran hòa, trật tự, chúng tôi cảm nhận được sự ban phước của Chúa cho sự cùng làm việc này.
  • Chúa mở cửa để rao giảng phúc âm cho cộng đồng Việt nam nơi đoàn đến. Cảm tạ Chúa vì nhiều người được nghe phúc âm thật rỏ ràng, nhiều văn phẩm và Kinh Thánh được phát tận tay những người khao khát. Chúa cảm động 56 người xưng nhận đức tin. Có người đến Hội Thánh nhóm lại ngay sau đó.

" Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình" Ma-thi-ơ 9:37-38.

 

Waiblingen 25.9.2018

TL Nguyễn Đình Cảnh

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree