Truyền giảng Phillíp 10.2014

Thứ ba, 18.11.2014

 

Tổng kết  truyền giảng Phillíp 10.2014

                    Đoàn T.G tại TRAH 10.2014
12.10. Chúa cho 14 anh chị em trong đoàn truyền giảng đến TRAH trong sự bình an
13.10. Sau khi cầu nguyện và huấn luyện đoàn lên đường đi Magderburg. Cảm tạ Chúa đã chuẩn bị lòng người Việt nam tại đây cho phúc âm của Ngài. Nhiều người được nghe phúc âm và mở lòng xưng nhận đức tin. Sau khi đến xem nơi tổ chức truyền giảng đoàn trở về TRAH.

   Kẻ tin đặt tay trên kẻ bệnh thì kẻ bệnh sẽ được lành.
Buổi tối đoàn nhóm lại trong sự tương giao. Cảm tạ Chúa vì sự tỏ ra của Ngài: Đồng lúa đã chuẩn bị sẵn sàng!
14.10. Đoàn tiếp tục đến Magderburg ra chợ và đến các khu phố để phát giấy mời và làm cá nhân chứng đạo.
Buổi tối Chúa cho có 3 người mới đến tham dự buổi truyền giảng.
Chúa đã mở cửa phúc âm cho người Việt nam tại Magderburg. Trong 2 ngày Chúa cho 14 người xưng nhận đức tin. Khi từ Balan trở về Đức, tôi nhận được điện thoại của một người: cảm ơn vì đoàn T.G đã đến Magdeburg! Hội Thánh nơi cho mượn chỗ T.G nằm ở vị trí rất thuận tiện và có tấm lòng cưu mang cho người Việt nam.

                               T.G tại Magderburg

                          Thông công với người mới
15.10: Đoàn lên đường đi Zwickau. Sau khi cầu nguyện, huấn luyện đoàn chia nhau đi các khu vực Zwickau và vùng phụ cận. Cảm tạ Chúa cho có 7 người xưng nhận đức tin. T.G buổi tối có một người mới đến nhóm lại.

                    Zwickau : cầu nguyện, huấn luyện

                          Đoàn T.G tại Zwickau
16.10. Sau khi cầu nguyện và huấn luyện, đoàn lên đường đi Chumutov. Một số anh chị em từ Cheb, Praha cũng đến Chumutov tham gia đoàn T.G. Cánh đồng thật sự đã chín vàng, nhiều người bỏ thời gian để nghe phúc âm, nhiều người mở lòng xưng nhận đức tin.
Buổi tối đoàn trở về Praha. Đoàn tham gia buổi cầu nguyện cùng Hội Thánh Praha.

                       Người già xưng nhận đức tin

                         Người trẻ cũng cần Chúa!
17.10. Đoàn dậy sớm cầu nguyện và huấn luyện. Lời Chúa ngày hôm nay: Chúa rất vui vì sự ra đi! Chúa ở cùng và bày tỏ quyền năng của Ngài để cứu người Việt nam! Đoàn đến Usti, tại đây có nhóm Kinh Thánh của V.N.T.G.
Thật sự Chúa đã hành động mạnh mẽ cùng đoàn T.G. Nhiều người mở lòng xưng nhận đức tin. Buổi tối T.G Chúa đưa nhiều người đến tham dự. Nhiều người chạy lên tiếp nhận sự chữa lành.

               Nhiều người mới đến tham dự T.G Usti
18.10. Đoàn trở lại Chumutov và vùng phụ cận. Đi tới đâu người Việt nam cũng sẵn lòng nghe và tiếp nhận phúc âm. Buổi tối T.G tại Chumutov Chúa cho 2 người đến tham dự. Cảm tạ Chúa cho một nhà thờ thật đẹp, để con cái Chúa tại Chumutov và vùng phụ cận có thể nhóm lại trong tương lai.
Trong 3 ngày T.G tại Chumutov, Usti, Most Chúa cho nhiều người được nghe phúc âm thật rõ ràng và có 44 người mở lòng xưng nhận đức tin!

                                T.G tại Chumutov
19.10. Sau khi cầu nguyện và huấn luyện, đoàn chia nhau đi các khu chợ và các cửa hàng người Việt nam tại Praha. Chúng tôi hoàn toàn bị chìm trong cộng đồng người Việt nam tại Praha. Có quá nhiều người cần nghe phúc âm
Buổi tối là buổi nhóm thờ phượng và truyền giảng, Chúa đưa nhiều người mới đến tham dự. Nhiều người chạy lên tiếp nhận Chúa, xin sự chữa lành. Nhiều con cái Chúa chạy lên xin sự xức dầu để đi cứu người!
Chúa cho 18 người xưng nhận đức tin tại Praha.

                             Đoàn T.G tại Praha

                              T.P và T.G Praha

                    Chúa ơi xức dầu cho chúng con

                              Xin Chữa lành con
20.10. Sau khi cầu nguyện và huấn luyện đoàn lên đường đi Krakov. Hơn 20 g. Đoàn đến Krakov, anh chị em ở đây đã chờ đoàn. Cảm tạ Chúa đã ban phước cho sự thông công.

                            Thông công Krakov
21.10. Đoàn chia nhau ra chợ và đi các quán ăn làm chứng. Chúa cho có 10 người xưng nhận đức tin. Con cái Chúa tại Krakov được gây dựng nhiều qua đoàn T.G.

                                 T.G Krakov
22.10. Đoàn lên đường đi Lodz, cảm tạ Chúa cho 11 người xưng nhận đức tin. T.G buổi tối có 5 người mới đến tham dự. Cảm tạ Chúa nhóm Kinh Thánh tại đây đã được hình thành. Chúa cho chổ nhóm thật tốt, Chúa đặt sự cưu mang công việc Chúa tại đây vào lòng chị Nguyễn Thị Phiến.

                                 T.G Lodz

                 Lodz : Cầu nguyện cho người mới.
23.10. Đoàn chia nhau đi phát thư mời và làm cá nhân chứng đạo tại khu chợ Trung tâm của Warschau. Chúa cho nhiều người được nghe phúc âm, nhiều người mở lòng xưng nhận đức tin. Buổi tối Chúa ban phước và hành động mạnh mẽ trên buổi T.G tại sân khu tập thể Balada.
Chúa cho 13 người xưng nhận đức tin tại Warschau.

                      T.G tại sân khu tạp thể Balada
Cảm tạ Chúa đã tể trị và ban phước thật nhiều cho đoàn T.G. Những giờ cầu nguyện và huấn luyện tràn đầy sự xức dầu của Chúa. Anh chị em tham gia đoàn T.G được gây dựng trong đức tin và trong sự hầu việc Chúa.
Cánh đồng đã chín vàng. Trong kỳ hướng đi V.N.T.G vừa qua (Tháng 9.2014) một người anh em đã có một giấc mơ: Đồng lúa đã chín vàng, trong khi đó thì nước đã ngập tràn bờ rồi! Chúa cho nhiều người mở lòng nghe phúc âm thật rõ ràng. Có 121 người đã xưng nhận đức tin! Gần 500 cuốn Kinh Thánh tân ước và hàng ngàn chứng đạo đơn được phát đến tay người Việt nam.
Tất cả những nơi đoàn T.G đến, Chúa đã chẩn bị những con người và phương tiện (địa điểm nhóm lại) để lập Hội Thánh của Ngài. Waiblingen 28.10.2014
T.L Nguyễn Đình Cảnh

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree