HỘI THẢO TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM

Thứ hai, 16.03.2015
Hà Nội, ngày 15 và 16/03/2015 Tạ ơn Chúa! Có khoảng 120 con cái Chúa đến trong buổi hội thảo với tấm lòng khao khát. Chúa xức dầu và ban phước cho buổi nhóm! Nhiều con cái Chúa được tác động mạnh mẽ bởi lời của Ngài, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, khao khát sống làm chứng cho Chúa.
Tối ngày 15/03/2015
 

Dân sự Chúa với tấm lòng đói khát cho cánh đồng Việt Nam: "Bởi Huyết Chúa Giê-xu, dân tộc Việt Nam được cứu!"
Tạ ơn Chúa! Đây là dấu hiệu cho Việt Nam được cứu, nhiều con gặt sẵn sàng được "sai" vào trong cánh đồng, Việt Nam là cánh đồng lớn của Chúa, tấm lòng người Việt Nam đang mở ra. Đây là thời điểm của Ngài - thời điểm Chúa dành cho chúng ta. Đoạn phim ngắn: "Ai quan tâm": Đức Chúa Trời thật sự rất quan tâm đến những linh hồn hư mất và Ngài đang ở trong cánh đồng. Hỡi con cái của Ngài! Còn rất nhiều người đang hư mất cần được cứu.
 

 
Lời Chúa qua TL. Nguyễn Đình Cảnh: "ĐẠI MẠNG LỆNH TRUYỀN GIÁO"
 
 
 
 
Anh chị em ngồi lại cùng chia sẻ với nhau những điều mình đã nhận qua lời của Ngài và những điều anh chị em đã được kinh nghiệm khi đi ra truyền giáo. 
 
Tối ngày 16/03/2015
 
Mỗi ngày lại thêm hơn từ Ngài! Lạy Chúa, sự khao khát cho những linh hồn hư mất đầy dẫy mỗi chúng con!
 
Đoạn phim ngắn "Con đường duy nhất": Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để chúng ta đến với Đức Chúa Trời.
 
 

 
Lời Chúa qua TL. Nguyễn Đình Cảnh: "CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO TRONG THỰC HÀNH" và "CHĂM SÓC NGƯỜI MỚI TRONG HỘI THÁNH"
 
 
 
"Người Việt Nam ở trên Thiên Đàng đông hơn ở dưới Hỏa Ngục hay không là tùy thuộc vào sự xức dầu của Ngài trên chúng con" - chúng con tin và nhận sự xức dầu của Ngài.
 
 
Nhiều con cái Chúa được Đức Thánh Linh cảm động muốn dâng nhà mình làm nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng con nhìn thấy cánh đồng của Ngài trong thời điểm này. Chúa cũng trang bị chúng con trong lời của Ngài. Xin Chúa khiến chúng con ra đi và kết quả trong năng quyền của Ngài!
Sự vinh hiển thuộc Chúa Giê-xu đời đời!
 
 
Người đăng tin:
Vân Anh - salt.and.light

Tại Đức:

Địa chỉ: Otto-Stomps-Str. 91 | 06116 Halle Saale
Điện thoại: +49.30.6780 6866

Tại Việt Nam: 

Địa chỉ: 83 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3553 7660

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree